שומרים על הטבע - חטיבת המדע

עמוד הבית >

מחקרים אחרונים וממשק לשמירת הטבע

תעדוף שטחים לשימור אבות צמחי תרבות

שימוש בכלים מתקדמים של תכנון סיסטמתי לשמירת טבע הביא לקביעת האתרים המתאימים בישראל לשימור מיני צומח שהם אבות צמחי תרבות והם יומלצו כאתרי מורשת עולמית

ספירת צבי שיטים ב-2023

תוצאות הספירה השנתית ב-2023 של צבי השיטים, מין ייחודי של צבי החי רק במקום אחד בעולם – בערבה, מעידות כי מאז נפילת הגדרה ב-2012 האוכלוסייה במגמת עלייה

ניטור ברווז משוייש 2023

סיכום ניטור אוכלוסיית ברווז משויש הנמצאת בסכנת הכחדה עקב הצטמצמות מקווי מים טבעיים.

סקר לוטרות 2022

סקר לוטרות שנערך ב-2022 מאשר את הימצאותן של אוכלוסיות יציבות בנחלי עמק החולה, סביב הכנרת והנחלים הנשפכים לכנרת מצפון. מחקר גנטי מנסה לאפיין את האוכלוסיות ואת מידת הקישוריות ביניהן

הנצפים ביותר

הכירו את צמחי הבר החדשים לישראל
בשנה החולפת התווספו חמישה מיני צמחים חדשים לפלורה של ישראל והם מצטרפים לעשרות אחרים שנמצאו בשנים האחרונות ינואר 2024
מצב הנשרים
בספירת הנשרים בצפון הארץ נספרו ב-2022 יותר נשרים מאשר בשנה החולפת. למרות השיפור הקל בגודל האוכלוסייה היא עדיין מקננת בצפון רק באתר קינון יחיד ונמצאת בסכנת הכחדה חמורה מרץ 2023
מי אתה עגולשון שחור-גחון
יותר מעשור עבר מאז התגלית המרעישה של מציאתו מחדש של המין הנכחד עגולשון שחור-גחון ואנו עדיין יודעים רק מעט על הביולוגיה של המין ובית גידולו. תוצאות הניטור והמחקר מכווינים את תוכנית הממשק לשמירה על המין יולי 2023