נשרים בשמי הכרמל

בעוד אוכלוסיית הנשרים בישראל מצטמצמת מתבססת מושבת נשרים במצוקי הכרמל. עונת קינון הנשרים בעיצומה ואתם מוזמנים לצפות בתמונות מרהיבות של נשרי הכרמל בעונה זו

בשביל הארץ
|
מאי 2017
|
שלח כתבה
תוקפנות בין הנשרים בכרמל בעונת הקינון
צילום: דיוויד רזק

בעשורים האחרונים ירד מספר הנשרים בישראל בעיקר עקב הרעלות וצמצום שטחי המחייה הטבעיים, והם מצויים בסכנת הכחדה. מספרם של הנשרים בישראל שממשיך להיות נמוך וללא מגמת התאוששות, ומוערך בכ-150 פרטים בלבד.

יחד עם זאת, נמשכת התבססות הנשרים בכרמל. בשנים האחרונות נוסדה מושבת קינון חדשה במצוקי הכרמל על ידי כמה זוגות נשרים, שרובם בקעו בחי-בר כרמל ושוחררו ממנו לטבע. ייסודה מחדש של המושבה, עשרות שנים לאחר שנעלמו הנשרים מהכרמל מעיד על הצלחתו של פרויקט "פורשים כנף" לאישוש אוכלוסיית הנשרים בטבע בישראל שתורם רבות לאוכלוסיית הנשרים בישראל.

 
© כל הזכויות שמורות רשות הטבע והגנים