פרחים מוגנים

פיתוח נרחב בארץ כילה בעשורים האחרונים בתי גידול טבעיים והביא מאות מיני צמחים לסף הכחדה. כעת התוכנית היא להפוך אותם למינים מוגנים 

מרב לבל
|
מרץ 2019
|
שלח כתבה
הצמח המוגן גביעונית הלבנון
צילום: דותן רותם

בשנות ה-60 של המאה ה-20 יזמו רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע פרויקט הסברה להצלת צמחי הבר בישראל. קטיפת פרחי בר הייתה עד אז הנורמה, ורבים נהגו לקטוף פרחים יפים ומרשימים, כגון כלניות ונרקיסים, עד כי חובבי הטבע חששו שצמחים אלו ייכחדו. בה בעת, חוקק בשנת 1964 "חוק גנים לאומיים ושמורות טבע", ונכללה בו רשימה של 257 מיני צמחים מוגנים, בעיקר צמחים יפים ומרשימים (שנקטפו עד אז בהמוניהם) וכן צמחי תבלין ועצים. פרויקט ההסברה זכה להצלחה רבה. הקטיף הנרחב נפסק והפרויקט הנחיל לציבור תפיסות וערכים חברתיים חדשים, שהושרשו בחברה הישראלית. כל מי שגדל בארץ בתקופה זו ידע אז ויודע גם כיום שפרחים אלו מוגנים ואסור לקטוף אותם. שנים מספר לאחר מכן, בשנות ה-80, חידשה רשות הטבע והגנים את המיזם ההסברתי תחת הכותרת "צא אל הנוף אך אל תקטוף".

מאז עברו כמה עשורים, ובהם חל במרבית חלקי הארץ פיתוח נרחב של יישובים ושל תשתיות אשר הותיר מעט שטחים פתוחים. הרס בתי הגידול הטבעיים השמיד אוכלוסיות שלמות של צמחי בר, והפך מאות מיני צמחים לנדירים או הביא אותם לסף הכחדה. 

 
חופית נמוכה - גדלה רק בחוף הכרמל ונתונה בסכנת הכחדה עקב פיתוח
צילום: מרב לבל
חרחבינה חופית - צמח לא מוגן הנמצא בסכנת הכחדה
צילום: מרב לבל

משום כך, נערכו בשנות ה-90 סקרים רחבי היקף לבדיקת תפוצתם של מיני הצמחים הנדירים ברחבי הארץ. ממצאי הסקרים שימשו בסיס לבניית רשימה של מיני הצמחים בסכנת הכחדה בישראל. אלו הוכנסו ל"ספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל", שנכתב על ידי פרופ’ אבי שמידע, ד"ר גדי פולק ז"ל וד"ר אורי פרגמן-ספיר וראה אור בשנת 2005 (כרך א’) ובשנת 2011 (כרך ב’). הספר האדום נועד לספק למקבלי ההחלטות, לאנשים האמונים על שמירת הטבע ולציבור הרחב מידע על אודות המינים הנמצאים בסכנת הכחדה וכן להצביע על מידת האיום עליהם ועל דרגות הסיכון של כל אחד מהם, ובכך לסייע לקביעת קדימות הטיפול בהם.

כיום מוגדרים בישראל 433 מיני צמחים בסכנת הכחדה, ברמות סיכון שונות על פי גורמי האיום עליהם. רשימה זו מורכבת הן ממינים שהוגדרו בשנות ה-60 כמוגנים בחוק עקב האטרקטיביות שלהם, הן ממינים שבעשורים האחרונים בתי הגידול שלהם בסכנה ואינם, ברובם, מוגנים בחוק מחוץ לשמורות טבע.

שברק ססגוני - מין לא מוגן, בסכנת הכחדה, הצומח רק בחוף הבונים
צילום: מרב לבל

בשנים האחרונות מקודם מהלך לעדכון הרשימה של צמחים שחשוב שיהיו מוגנים בחוק. ברשימה זו מופיעים כל המינים המוגדרים בסכנת הכחדה בישראל. הכנסת מינים אלו לרשימת המינים המוגנים על פי חוק חשובה כדי לאפשר שמירה על המינים ובית גידולם בוועדות התכנון והפיתוח.

נוסף לכך, הרשות עורכת פעילות הסברתית וחושפת את הנושא בפני קהל הרחב, בין היתר בעזרת אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל המאפשר לקהל הרחב לדווח על צמחים בסכנת הכחדה. באתר מפורסמים מדי חודש צמחים בסכנת הכחדה שבהם ניתן לצפות כעת בפריחה והציבור מתבקש לצאת, לחפש ולדווח.

 
הזמנה לביקור בגני מקלט לצמחים

שמורת טבע עין אפק 

גן המקלט בשמורת טבע עין אפק הוקם בשנת 2006 בסיוע הקרן לשמירת טבע. מטרת הגן היא לשמר את צמחיית אזור נחל נעמן ועמק עכו ולהציגה לציבור הרחב. הגן כולל כמה בתי גידול שונים המאפיינים את שמורות נחל נעמן: שקע חולי, בית גידול לח, בית גידול כורכרי ואזור מלחה. בעקבות עבודות בינוי ופיתוח באזור מלחת הנעמן ושמורות הנעמן, נאספו צמחי מלחה וצמחים של בתי גידול לחים רבים לגן המקלט. בגן גדלים 35 צמחים בסכנת הכחדה – כולל מין שנכחד מן הטבע (פשתת החוף), וכן 14 צמחים נדירים. בגן הוקמה גם חממה המשמשת לריבוי צמחים לצורך השבות לטבע ולגנים אחרים. נוסף לכך, צמחים נדירים של בתי גידול לחים מגודלים במכלים גדולים ומיועדים להשבה לשמורה.
 
גן לאומי ציפורי 
גן המקלט בגן לאומי ציפורי הוקם בשנת 2014 בסיוע קרן מורשת. מטרת הגן היא לשמר את הצמחייה האופיינית לבקעת בית נטופה וצמחים האופייניים לאדמות כבדות ולהציגם לציבור. הגן כולל כמה בתי גידול: בית גידול לח, אזור הצפה, שדות חקלאיים, אדמות כבדות, בוסתן וגן סחלבים וגיאופיטים. בסך הכול גדלים בגן 27 צמחים בסכנת הכחדה ו-25 מינים נדירים. כמו כן, הוקמה בגן חממה לגידול צמחי הגן, שגם משמשת כמקור ריבוי לצמחים נדירים לפרויקטים שונים של השבת צמחים לאזור. בגן גדלים גם צמחים בסכנת הכחדה שאופייניים לאדמות כבדות בגליל התחתון אך אינם גדלים בבקעת בית נטופה. זאת מתוך הבנת החשיבות שבשימור המינים הללו, שנפגעו הן בשל המעבר מחקלאות מסורתית לחקלאות מודרנית והן עקב תוכניות פיתוח ותשתיות.