מצילים את הנשרים

הצטרפו לקריאה של רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע לעצור את הקמת חוות טורבינות הרוח בתל פארס בגולן. לפרטים נוספים

בשביל הארץ
|
ינואר 2018
|
שלח כתבה
נשרים בצפון הארץ
צילום: רשות הטבע והגנים

הנשרים המעטים שנותרו בארץ נמצאים בסכנה ממשית בשל התוכנית להקים חווה של טורבינות רוח ענקיות בתל פארס שבגולן. לפי התוכנית, יפעלו בה לא פחות מ- 42 טורבינות ענקיות בגובה 150 מטר כל אחת.

האזור מהווה אתר שיחור מזון חשוב לנשרים ולרחמים בגולן, המקננים באזורים סמוכים, אך גם לנשרים המגיעים מהכרמל, מדרום הארץ ומהבלקן, כפי שנלמד ממעקב אחר תנועתם הרבה של נשרים ממושדרים מעל לשטח החווה המתוכננת. על כן, זהו אחד מ- 15 אזורים בישראל שקיבלו מהארגון BirdLife International (ארגון הגג של ארגוני הצפרים בעולם) מעמד בינלאומי של "אזור ציפורים חשוב" (Important Bird Area). 

 

בז שנפגע מטורבינות רוח בגלבוע צילום: הדי בן אליהו

הקמת טורבינות במרחב זה עשויה להכחיד את הנשרים ולהעלים אותם מנופי הגולן. רשות הטבע והגנים, בשיתוף גופים אחרים, עושה מאמצים אדירים להשיב את אוכלוסיות הנשרים והרחמים לטבע ולאושש אותן.

מבדיקות שנעשו בכרמל ובעולם אנו יודעים שמאמצים כגון אלו נושאים פרי, אך הקמת חוות טורבינות באזורים שבהם בעלי הכנף משחרים למזון תגדע כל אפשרות שאוכלוסייתם תתאושש. נוסף לכך, החווה צפויה לפגוע במיני עופות אחרים, במינים שונים של עטלפים וביונקים.

 

עוד כתבות על טורבינות הרוח ונשרים:

אנרגיה ללא מעוף - מדינת ישראל מקדמת שימוש באנרגיה שמקורה ברוח במטרה להפחית פליטות מזהמים. ואולם, לאור הפגיעה הקשה של טורבינות הרוח בבעלי הכנף, מובילה רשות הטבע והגנים עם גופים נוספים תהליך תכנוני, שמבוסס על איסוף נתונים מדעיים ויקבע מיקומים מועדפים לחוות הטורבינות לשם מזעור הפגיעה בעולם החי

הנשר נחת - היום נצפים בשמי הארץ כ-150 נשרים. הרעלות, התחשמלות, ציד לא חוקי וצמצום בתי גידול הם חלק מהגורמים למצבם העגום של הנשרים בישראל, הנמצאים בסכנת הכחדה. איך שומרים עליהם? 

© כל הזכויות שמורות רשות הטבע והגנים